ATEC Pomp- en Filtertechniek: Where quality is priority
Menu

Waterbehandeling / Ontijzering

AmyTech
ATEC Pomp- en Filtertechniek is exclusief dealer van AMY Tech Waterbehandeling installaties, in de regio Veluwe Gelderland. Deze bronwater filterinstallaties zijn gepatenteerde installaties die zorgdragen voor het verwijderen van ijzer, mangaan en kalk in één proces. Deze manier van zuiveren gaat dus vele malen verder als de conventionele (open) ontijzeringsinstallaties. En door de gepatenteerde werking de enige installatie met 10 jaar lang gegarandeerde voordelen.

Voordelen van de ATEC ontijzering installatie op een rij

Kunsthars

Werking

De installatie bestaat uit het principe van ionenuitwisseling waarin twee of meerdere harscilinders gevuld zijn met miljoenen kleine harsbolletjes welke geladen zijn met natriumionen. Deze kunsthars wisselt positief geladen ionen uit voor natriumionen. Kalk (calcium en magnesium), ijzer en mangaan wordt aan de hars gebonden als het ruwe bronwater door de harscilinders stroomt. De verwijderde stoffen worden uitgewisseld voor onschuldig natrium. Iedere harscilinder heeft een elektronische watermeter welke aan de besturingsmodule doorgeeft hoeveel water er gezuiverd is. Wanneer een harscilinder is verzadigd wordt deze gespoeld met een exact berekende hoeveelheid pekelwater. Dit proces noemen we regenereren. De kunstharsbolletjes laten de vastgehouden ionen los en laden zich weer op met natriumionen. Daarna kan de geregenereerde harscilinder wederom een grote hoeveelheid bronwater zuiveren.
Dit proces is niet onderhevig aan slijtage en kan tientallen jaren werken. Een ionenuitwisselaar gebruikt zout (natriumchloride) als brandstof.

Sectoren

De bronwatersystemen van ATEC kunnen toegepast worden in sectoren waar hoge eisen gesteld worden aan de waterkwaliteit en levensduur van de installatie.
Door de enorme variatie in capaciteiten van onze techniek kan voor ieder verbruik en waterkwaliteit de juiste installatie worden geleverd.

Bronboring

Bronwaterbehandeling5
De bronwatersystemen van ATEC Pomp- en Filtertechniek kunnen alleen goed functioneren met een goed geboorde bron. Wij laten onze bronnen dan ook boren door een boorbedrijf met een enorme schat aan kennis en ervaring. Zij zijn een VCA, NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd bedrijf welke de erkenning BRL 2100 heeft en mechanisch boort volgens protocol 2101. De basis voor een goede waterkwaliteit is een goed geboorde bron, en dus kiezen wij ook hierin voor kwaliteit. Nadat de bron geboord is zullen wij een wateranalyse verrichten om zo te bepalen wat er zoal in het bronwater aanwezig is, aan de hand van deze gegevens kunnen wij exact berekenen welk type en welk vermogen de waterbehandelingsinstallatie voor het bronwater het meest geschikt is. Met deze manier van werken kunnen wij u dan ook 10 jaar kwaliteitsgarantie geven op het geleverde bronwater.

Stelt u ook hoge eisen aan uw water? Of wilt u weten wat de kosten zijn van een bronwaterinstallatie?
Neemt u dan contact op via info@atecfiltertechniek.nl of bel: 06-36463325.